REKAPITULASI LAPORAN PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021
Satker
Sisa Tahun lalu
PA. Pangkalpinang 20
PA. Sungailiat 35
PA. Tanjungpandan 16
PA. Mentok 3
Total 74

Satker
Perkara yang Diterima
Cabut
Izin Poligami
Pencegahan Perkawinan
Penolakan Perk. Oleh PPN
Pembatalan Perkawinan
Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is
Cerai Talak
Cerai Gugat
Harta Bersama
Penguasaan Anak
Nafkah Anak Oleh Ibu
Hak-hak bekas Isteri
Pengesahan Anak/ Pengangkatan Anak
Pencabutan Kek. Orang Tua
Perwalian
Pencb. Kekuasaan Wali
Penunj. Orang Lain Sbg Wali
Ganti Rugi Thd Wali
Asal Usul Anak
Pen. Kawin Campuran
Isbath Nikah
Izin Kawin
Dispensasi Kawin
Wali Adhol
Ekonomi Syari'ah
Kewarisan
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat / Infaq / Shodaqoh
P3HP / Penetapan Ahli Waris
Lain-lain
Ditolak
Tidak Diterima
Gugur
Dicoret Dari Regiter
Jumlah
Prkara Yang Sudah Diminut
PA. Pangkalpinang 220 24 0 0 0 0 0 41 122 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 215 178
PA. Sungailiat 449 28 0 0 0 0 0 73 238 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 7 5 1 386 321
PA. Tanjungpandan 430 25 0 0 0 0 0 59 223 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0 4 0 64 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 1 1 406 348
PA. Mentok 227 18 1 0 0 0 0 35 96 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 14 0 9 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 3 0 188 163
TOTAL 1,326 95 1 0 0 0 0 208 679 3 1 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 29 0 91 3 0 0 0 0 0 0 15 7 9 9 13 2 1,195 1,010